• หน้าแรก

  • Blog

  • ประกาศใหม่สำหรับการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับ "โดรน"

ประกาศใหม่สำหรับการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับ "โดรน"

  • หน้าแรก

  • Blog

  • ประกาศใหม่สำหรับการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับ "โดรน"

ประกาศใหม่สำหรับการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับ "โดรน"

สำหรับ "โดรน"

ประกาศใหม่สำหรับการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับ "โดรน" โดยจะมีผลบังคับใช้หลังวันที่ 23 กันยายน 2563 นี้ ประชาชนที่ซื้อหรือครอบครอบโดรนใหม่ ต้องทำการขึ้นทะเบียนโดรนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ครอบครอง หากเกินกำหนดจะมีค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ 0-2670-8888 ต่อ 7850 , 7852
หรือ กสทช. คอลเซ็นเตอร์ 1200

ที่มาของข้อมูล https://www.facebook.com/nbtcself/photos/a.547776015275708/3340506812669267
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์