บริษัท ขุมทรัพย์นกยูงทอง จำกัด

บริษัท ขุมทรัพย์นกยูงทอง จำกัด

  • ระบบแสง เสียง ภาพ AUDIO VISUAL DESIGN ออกแบบระบบแสง เสียง ภาพ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน รองรับ
    ลักษณะงานของสถานที่นั้นๆ และรองรับความพร้อมของผู้ใช้งาน ดูแลระบบงานให้มีการใช้งานอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพ
        งานด้านบริการ จัดจำหน่ายระบบแสง เสียง ภาพครบวงจร
        งานด้านวางแผนและติดตั้ง :    ออกแบบระบบแสง เสียง ภาพ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ การบำรุงรักษา
        งานบริการหลังการขาย :   ให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาอุปกรณ์

  • บริการให้เช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

       มีการวางแผน เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับประเภทของงานและขนาดของงาน
  • อุปกรณ์เครื่องเขียน
       วัสดุสำนักงาน จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงานททุกชนิด       


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์