งานออกแบบระบบแสง เสียง ภาพ

งานออกแบบระบบแสง เสียง ภาพ

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

ออกแบบติดตั้งและเลือกใช้อุปกรณ์คุณภาพมาตรฐานสำหรับงาน ห้องประชุม หอประชุม ห้องเรียน Smart Classroom
ระบบเสียงตามสายและไร้สาย รวมถึงงานบริการออกแบบสำหรับการปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษา

เบอร์โทรติดต่อ 061-571-9956
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์