บริการให้เช่า อุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ระบบแสง เสียง ภาพ

บริการให้เช่า อุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ระบบแสง เสียง ภาพ

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

ให้บริการเช่าอุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง ระบบงาน ระบบไฟครบวงจรและมีการวางแผนเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับประเภทงานหรือขนาดของงาน

เบอร์โทรติดต่อ 061-571-9956
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์