• หน้าแรก

  • Blog

  • ม.มหิดล เปิดโลกออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ม.มหิดล เปิดโลกออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • หน้าแรก

  • Blog

  • ม.มหิดล เปิดโลกออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ม.มหิดล เปิดโลกออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ผู้คนเข้าสู่โลกออนไลน์กันมากขึ้น จนเกิดการปฏิรูปในโลกของการศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ โดยไม่จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น ซึ่งการอยู่รอดในโลกที่มีการแข่งขันสูง จำเป็นต้องสร้างทักษะใหม่ๆ เพื่อการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่ตลอดเวลา โดยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพื่อชีวิตในวันข้างหน้า

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เพื่อการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค New Normal สู่ชีวิตวิถีใหม่ที่ทุกคนต้องปรับตัวจากวิกฤติ Covid-19 มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีนโยบายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษา แต่เป็น "Learner" หรือ ผู้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำกัดเพศและวัย

นอกจากนี้ บทบาทของผู้สอนก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยทำหน้าที่เป็น "Facilitator" หรือ ผู้แนะนำการเรียนรู้ มากว่าจะเป็น "Teacher" หรือ ครูอาจารย์ที่สอนในแบบเดิม ซึ่งทักษะในอนาคตจำเป็นต้องมีการ Reskill/Upskill ความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งจะต้องเรียนรู้ Newskill เพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย

วันที่ 24 กันยายน 2563 เป็นวันแรกที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดโลกแห่งการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด ภายใต้ชื่อ "MUIC Connect" โดย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) กล่าวว่า MUIC Connect จะเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ที่เชื่อมต่อการเรียนแบบออนไลน์ และออฟไลน์เข้าด้วยกัน

ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่ตนเองสนใจใน MUIC Connect พร้อมรับใบประกาศจากทางวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นใบเบิกทางในการทำงาน หรือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย ก็สามารถมาทำการเรียนล่วงหน้าเพื่อเก็บเป็นเครดิต (Credit Bank) ไว้ก่อนเข้าเรียนจริงที่วิทยาลัยฯ ได้เช่นกัน

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย กล่าวว่า วิชาที่น่าสนใจใน MUIC Connect ได้แก่ "Why we pay more than others?" หรือ "ทำไมเราจ่ายแพงกว่าคนอื่น" ซึ่งเป็นการนำเนื้อหาเกี่ยวกับการตั้งราคาทางเศรษฐศาสตร์มานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย วิชา "Tourism and Hospitality" ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพอเพียง

และ "Science for Life" หรือ "วิทย์เพื่อชีวิต" ซึ่งมองว่าการเรียนวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกยุคดิสรัปชั่น โดยวิชาที่สอนทั้งหมดนี้เกิดจากการสร้างองค์ความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดจากสิ่งรอบตัวด้วยการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://muicconnect.mahidol.ac.th
ที่มาของข้อมูล https://www.msn.com/th-th/news/education/%E0%B8%A1-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95/ar-BB19nSVg?ocid=msedgdhp

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์