• หน้าแรก

  • Blog

  • เยี่ยมชมศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ แหล่งรวบรวมความหลากหลายทางประติมากรรม

เยี่ยมชมศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ แหล่งรวบรวมความหลากหลายทางประติมากรรม

  • หน้าแรก

  • Blog

  • เยี่ยมชมศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ แหล่งรวบรวมความหลากหลายทางประติมากรรม

เยี่ยมชมศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ แหล่งรวบรวมความหลากหลายทางประติมากรรม

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ของคุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ผู้ผนวกศิลปะมาสเตอร์ของเมืองไทยให้เป็แหล่งเรียนรู้ระดับชาติ สนใจในเรื่องการข้ามวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน (Exchange) มองว่าเป็นธรรมชาติของวัฒนธรรม ซึ่งการแลกเปลี่ยนมักมาจาก 3 ทางคือ
ทางที่หนึ่ง สงครามการยึดครอง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ทางที่สอง การเผยแผ่ศาสนา บางครั้งก็มีผลพวงมากับสงคราม
ทางที่สาม การค้า
     สำหรับนิทรรศการห้องแรก เป็นการจัดแสดงพระพุทธรูปจากยุคต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยทวาราวดีจนถึงสมัยรัชกาลที่ 9
     ห้องโถงใหญ่ มีการแสดงประติมากรรมนับร้อยชิ้น จัดเรียงไว้ตามหมวดหมู่
     โซนถัดมา แสดงผลงานที่มีความร่วมสมัยหลากหลายชิ้น แสดงสื่อประสมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของศิลปิน เช่น  คุณโลเล (ทวีศักดิ์ ศรีทองดี) มานพ สุวรรณปินฑะ จักรพันธุ์ วิลาสินีกุล วิชัย สิทธิรัตน์ ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช เป็นต้น

ติดต่อเข้าชม: 
โทรศัพท์ : 0 2088 3888 ต่อ 1303, 1314
โทรสาร : 0 2088 3868
เวลาทำการ 
วันอังคาร-วันเสาร์ 10.00 – 16.00 น. (ปิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดราชการ)
ไม่มีค่าเข้าชม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://readthecloud.co/bangkok-sculpture-center/?fbclid=IwAR1h2z4yD3ntP5vsyIiSZw5I9kkqtFF_PcwPDxj0xYZ-NAk2OvkTi0agSRA

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์