Blog

14 รายการ
ปัจจุบันอาชีพ Data Scientist มีความขาดแคลนมาก เพราะเป็นงานที่เสียเวลามากในการเตรียมข้อมูล (Data Preparation) ให้มีความถูกต้องและพร้อมใช้ทำ Analytics แต่ระบบ IT ในยุคใหม่จะได้รับการออกแบบให้จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่พร้อมให้ AI ไปใช้ได้แต่แรก
กรีนพีซ ประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและพลังงานได้เสนอข้อเสนอการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยการ “ปฏิวัติพลังงาน 1 ล้านหลังคาเรือน ภายใน 3 ปี” นั่นคือการนำเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์เข้ามาติดตั้ง บนหลังคาครัวเรือน โรงเรียน และโรงพยาบาล โดยคาดหวังว่าพลังงานแสงอาทิตย์นี้จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยไปพร้อม ๆ กับการชะลอวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่กำลังเป็นภัยคุกคามต่อคนไทย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์