Blog

14 รายการ
ประกาศใหม่สำหรับการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับ "โดรน" โดยจะมีผลบังคับใช้หลังวันที่ 23 กันยายน 2563 นี้ ประชาชนที่ซื้อหรือครอบครอบโดรนใหม่ ต้องทำการขึ้นทะเบียนโดรนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ครอบครอง หากเกินกำหนดจะมีค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ 0-2670-8888 ต่อ 7850 , 7852 หรือ กสทช. คอลเซ็นเตอร์ 1200
Blended Learning เป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงจุดร่วม-สงวนจุดต่างระหว่าง Lecture-based Learning กับ Online-based Learning ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการประนีประนอมระหว่างครูอาวุโสที่คุ้นเคยกับรูปแบบ Lecture-based Learning กับครูรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับ Online-based Learning
ความพยายามที่จะปฏิวัติการศึกษาไทย มีมาทุกยุคทุกสมัย จากทุกภาคส่วน ที่ล้วนอยากเห็นรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนทั่วไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งในปัจจุบันทิศทางของการวัดผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาก็มีแนวโน้มที่เปลี่ยนไปเช่นกัน โดยตัวชี้วัดไม่ใช่แค่เกรดเฉลี่ยหรือคะแนนในแต่ละรายวิชาอีกต่อไป เพราะการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง เด็กไทยจำเป็นต้องได้รับการติดตั้ง ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันกับเทคโนโลยี นวัตกรรม ในโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และ แนวคิดการสร้าง ห้องเรียนแห่งอนาคต ก็เป็นอีกหนึ่งโซลูชัน ที่จะมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
เมื่อพฤติกรรมของผู้ซื้อเปลี่ยนไปสู่มาตรฐานใหม่ แบรนด์ต้องพัฒนาเทคนิค และวิธีการสื่อสารที่สามารถสร้างทั้งความน่าสนใจ นำเสนอคุณค่า ดึงดูดและสื่อสารเป้าหมาย รวมถึงตัวตนที่แตกต่าง สอดคล้องไปกับพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานใหม่ของผู้ซื้อให้ได้อย่างเหมาะสม
ไม่ว่าข้อความโฆษณา วีดีโอ รูปภาพ เสียง ฯลฯ จะฟังดูโน้มน้าวใจคนได้ดี แต่ถ้าข้อความไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ตอบโจทย์ให้คนดู คนฟังมีชีวิตที่ดีขึ้น คอนเทนต์นั้นก็ไม่ได้มีความหมายอะไร นั้นเป็นสาเหตุง่าย ๆ ว่าทำไม Personalization ถึงแนวคิดที่นิยมในการทำธุรกิจ เพราะไม่ใช่ทุกคนที่ชอบสินค้า บริการ ข้อเสนอและข้อความที่เราส่งออกไป
สำนักงาน กสทช. มีการปรับปรุงความถี่ใช้งานไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) ย่าน UHF จากเดิมที่มีการใช้งานอยู่ในช่วงความถี่ 794 - 806 MHz จะปรับเปลี่ยนไปใช้งานในช่วงความถี่ 803 – 806 MHz เริ่มปรับเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์